Projekt dotyczący ukraińskich niedźwiedzi jest kontynuowany

Teresa Berezowska-Cnota z naszego zespołu wraz ze Svitlaną Kudrenko z Frankfurckiego Towarzystwa Zoologicznego po raz drugi zostały laureatkami Research and Conservation Grants, ufundowanego przez International Association for Bear Research and Management. Celem projektu jest przeprowadzenie pierwszego systematycznego monitoringu genetycznego niedźwiedzi brunatnych na terenie Karpat Ukraińskich i uzyskanie wiarygodnych oszacowań liczebności lokalnej populacji.

Tym razem zespół otrzymał finansowanie na realizację drugiego etapu projektu. W pierwszym (w roku 2021), wykorzystując metody nieinwazyjne zebrano próby sierści i kału pochodzące od niedźwiedzi brunatnych zasiedlających Karpaty Ukraińskie. Ponadto, nawiązano współpracę z Czarnobylskim Radiacyjno-Ekologicznym Rezerwatem Biosfery, co zaowocowało przeprowadzeniem monitoringu w Czarnobylskiej Strefie Wykluczenia i zebraniem dodatkowych prób z tego obszaru. Zgromadzony materiał zostanie poddany analizom genetycznym w laboratorium Instytutu Ochrony Przyrody PAN w ramach projektu ‘Straddling bears: local population size and habitat suitability in a transboundary brown bear population hotspot in the Ukrainian Carpathians’.

International Association for Bear Research and Management https://www.bearbiology.org/

Frankfurckie Towarzystwo Zoologiczne https://fzs.org/en/