Badanie histologiczne gruczołów rozrodczych niedźwiedzi na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu w Zagrzebiu, Chorwacja (fot. Jumpei Tomiyasu)

Spotkanie współpracowników projektu w Zagrzebiu

W trakcie pierwszego sezonu pobierania prób (wiosną 2022 roku), skorzystaliśmy z możliwości spotkania z naszymi współpracownikami z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu w Zagrzebiu. Próby jąder pobrane w ramach poprzedniego projektu konsultowaliśmy z patologami weterynaryjnymi, a dr Ghulam Nabi miał okazję zapoznać się z metodami analiz histologicznych. Mamy nadzieję na dalszą owocną współpracę i wsparcie merytoryczne naszych chorwackich koleżanek i kolegów.