Przekroje lewego i prawego jajnika samicy niedźwiedzia brunatnego (fot. Ghulam Nabi)

Zakończenie sezonu pobierania prób w ramach projektu AnthroBear

W ostatnim sezonie wiosennym i jesiennym, w trakcie asystowania przy przypadkach śmiertelności spowodowanej przez człowieka, pobraliśmy próby od 25 niedźwiedzi brunatnych (od 9 samców i trzech samic wiosną oraz 9 samców i czterech samic jesienią). Dla każdego z osobników uzyskaliśmy także dane dotyczące długości ciała, masy i obwodu klatki piersiowej. Pobraliśmy następujące próby: jajniki lub jądra, gruczoły nadnerczy, sierść i kał. Mierzyliśmy też długość, szerokość, grubość i masę pobranych gruczołów. Próby zostały podzielone na odpowiednie fragmenty i natychmiast zakonserwowane, zależnie od ich przeznaczenia i rodzaju analizy: (1) w formaldehydzie do badań histologicznych i immunohistochemicznych, (2) w aldehydzie glutarowym do mikroskopii elektronowej i (3) w ciekłym azocie do analizy koncentracji hormonów. Próby sierści trafiły do suchych papierowych kopert, a kał do specjalnych pojemników i do zamrażarki. Próby są obecnie w trakcie przetwarzania do analiz laboratoryjnych. Niektórych wyników spodziewamy się pod koniec tego roku.

 

Zdjęcie: Przekroje lewego i prawego jajnika samicy niedźwiedzia brunatnego (fot. Ghulam Nabi)