Żyjąc wysoko i z ryzykiem: wyzwanie dla ochrony niedźwiedzi andyjskich – nowa publikacja!

Niedźwiedzie andyjskie są jedynym gatunkiem niedźwiedzi w Ameryce Południowej, żyjącym wyłącznie w Andach. Niedźwiedzie andyjskie mogą zamieszkiwać krajobrazy obejmujące zarówno lodowce i wysokogórskie łąki na wysokości nawet do 4750 m n.p.m., jak również górskie i amazońskie lasy tropikalne na wysokości zaledwie kilkuset metrów.

Nowo opublikowane wyniki badań międzynarodowego zespołu naukowców wyjaśniają zależność andyjskich niedźwiedzi od siedlisk położonych na dużych wysokościach. Badanie wykazało, że niedźwiedzie andyjskie zamieszkują głównie w strefach położonych na dużych wysokościach, w tym na grzbietach górskich i w dolinach. Większość z tych obszarów jest raczej niedostępna, dzięki czemu zapewnia niedźwiedziom pożywienie i schronienie. Jednakże, nawet te pozornie niedostępne obszary są zagrożone przez antropopresję i zmiany klimatyczne. Okazuje się, że głównym zagrożeniem dla niedźwiedzi andyjskich jest ekspansja człowieka, wkraczającego z uprawami i zwierzętami gospodarskimi w siedliska niedźwiedzi.

Wyniki badań wskazują, że w południowo-wschodnim Peru obszar zajmowany przez niedźwiedzie andyjskie skurczył się o połowę w ciągu ostatniego stulecia, a na 45% obszaru, na którym obecnie żyją niedźwiedzie, istnieje ryzyko konfliktu z ludźmi. Oznacza to, że niektóre siedliska mogą stanowić dobre warunki do życia dla niedźwiedzi, ale mogą też działać jak „pułapki”, ponieważ tam właśnie istnieje najwyższe ryzyko śmierci w wyniku kłusownictwa. Około 40% obszaru występowania niedźwiedzi andyjskich w południowo-wschodnim Peru znajduje się w granicach parków narodowych i innych obszarów chronionych, jednak aż jedna czwarta tego terenu jest również zagrożona konfliktami. Obecność zwierząt hodowlanych na obszarach chronionych jest dobrze udokumentowana w różnych krajach andyjskich i stanowi istotny problem dla ochrony niedźwiedzi andyjskich.

W opracowaniu zaproponowano powiększenie obszarów chronionych oraz wdrożenie specjalnego programu mającego na celu ograniczenie strat powodowanych przez niedźwiedzie i inne dzikie zwierzęta w inwentarzu żywym i w plonach.

Link do artykułu: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2351989422001147