Grizzly bear hair on a marking tree. fot. Melanie Clapham

Jak niedźwiedzie się rozpoznają? Odszyfrowywanie kodu wiadomości zapachowych – nowa publikacja!

W nowych badaniach zajrzeliśmy do nadal tajemniczego świata komunikacji chemicznej niedźwiedzi brunatnych. Jak niedźwiedzie się rozpoznają? Wykształciły wysoce rozwinięty węch do przetwarzania informacji zapachowych, posiadają powiększone lub zmodyfikowane gruczoły do ich wydzielania oraz zachowania uzupełniające sygnał chemiczny.

Gatunki samotnicze, takie jak niedźwiedzie, wykorzystują określone miejsca pozostawiania śladów zapachowych jako „tablice ogłoszeń”, za pomocą których przekazują sygnały chemiczne. Zachowania związane z komunikacją chemiczną u niedźwiedzi brunatnych sugerują, że służy ona głównie do komunikowania dominacji i przyciągania partnerek. Jednak treść tych chemicznych wiadomości pozostawała niejasna.

Dlatego postanowiliśmy zbadać wymazy zapachowe pobrane przez pracowników Alaska Department of Fish & Game od 12 niedźwiedzi brunatnych w późnym okresie rozrodczym i po jego zakończeniu. Przeanalizowaliśmy je pod kątem obecności, obfitości i unikalności lotnych związków organicznych. Próby zapachu zostały zebrane z różnych miejsc na ciele niedźwiedzi, w tym z grzbietu, boków, policzków i przestrzeni między palcami; wszystkie te obszary ciała są wykorzystywane do znakowania. Profile zapachowe różniły się u poszczególnych osobników, a także w zależności od klasy wiekowo-płciowej, co wskazuje, że niedźwiedzie brunatne mogą rozpoznawać te cechy podczas obwąchiwania śladów pozostawianych przez inne osobniki. Mamy nadzieję, że będzie to stanowić punkt odniesienia dla dalszych badań, które przyczynią się do zrozumienia funkcji socjalnych zachowania znakowania.

 

więcej w artykule: Clapham, M., Wilson, A.E., Williams, C.L., Sergiel, A. (2023) Brown bear skin-borne secretions display evidence of individuality and age-sex variation. Scientific Reports 13, 3163. https://doi.org/10.1038/s41598-023-29479-y