O niedźwiedziach i zmianach klimatu

W wywiadzie dla Nauki o Klimacie Nuria Selva wyjaśnia, w jaki sposób zmiany klimatu mogą wpłynąć na niedźwiedzie, w tym ich hibernację, dietę i interakcje z ludźmi. Opowiada również o problemie fragmentacji i utraty siedlisk z powodu rozrastania się terenów zabudowanych i budowy dróg, a także o tym, jak ocieplenie klimatu  może pchnąć ruch turystyczny  siedlisk niedźwiedzi (położonych na wysokich i chłodnych obszarach). Naukowczyni wskazuje na konieczność  oraz o tym, jak zarządzać zachowaniami ludzi na terenach na których żyją niedźwiedzie. W szczególności dotyczy to zarządzaniem odpadami śmieciami i dokarmiania zwierząt.

przez Nuria Selva