Dokarmianie niedźwiedzi w Słowenii

W niektórych krajach niedźwiedzie są specjalnie dokarmiane w ramach gospodarowania ich populacją Ostatnie badania telemetryczne przeprowadzone w Słowenii na 33 niedźwiedziach pokazują, że celowe dokarmianie niedźwiedzi silnie wpływa na wykorzystanie przestrzeni przez te zwierzęta i nie zapobiega podchodzeniu niedźwiedzi do osad ludzkich. Wstępne wyniki sugerują, że zanęcanie nie jest skutecznym zabiegiem i nie zapobiega konfliktom na linii człowiek- niedźwiedź. Pomimo intensywnej praktyki dokarmiania niedźwiedzi na Słowenii, często dochodzi tam do sytuacji konfliktowych z udziałem niedźwiedzi. Zbiór zaleceń mających na celu poprawę efektywności rozwiązywania konfliktów został zaproponowany. Raport do pobrania tutaj.