Model jakości siedliska niedźwiedzia brunatnego w północnych Karpatach

Model jakości siedliska niedźwiedzia brunatnego opracowany dla północnych Karpat wskazuje na istnienie poważnych zagrożeń dla utrzymania łączności między dwoma segmentami populacji. Do przetestowania kilku hipotez wykorzystano dane w postaci 3151 obserwacji z Polski z okresu 1985-2005. Głównym czynnikiem warunkującym występowanie niedźwiedzi jest obecność lasu, podczas gdy czynniki antropogeniczne (gęstość zaludnienia i osiedla ludzkie) dzielą siedlisko leśne na dogodne bądź nieodpowiednie dla gatunku. Samice w trakcie rozrodu wymagają znacznie większych kompleksów leśnych, gdzie wpływ człowieka jest nieznaczny, oraz mozaiki łąk i obszarów krzewiastych. Predyktywny model jakości siedliska został stworzony dla Polski i Słowacji. Wyniki badań opublikowane w Biological Conservation pokazują, że niekontrolowany rozwój zabudowy i brak przepisów regulujących planowanie przestrzenne w Polsce są jednymi z głównych zagrożeń dla ochrony niedźwiedzia brunatnego w północnych Karpatach. Możesz znaleźć artykuł tutaj lub poprosić autorów o jego kopię.