Już się obudziły!

Tegoroczna zima okazała się wyjątkowo śnieżna i mroźna, więc niedźwiedzie w polskiej części Karpat zimowały przez dłuższy okres. Jednak wiosna zawitała już kilka tygodni temu, a wraz z nią niedźwiedzie stały się aktywne. Jak zwykle jako pierwsze wybudziły się osobniki śpiące samotnie. W Bieszczadach tropy niedźwiedzi na śniegu widziane były pierwszego dnia marca, podczas […]

Czytaj więcej

Genetyka karpackiego niedźwiedzia

Pod koniec I Wojny Światowej, wskutek licznych polowań, wylesiania terenu oraz innej działalności człowieka, liczebność i zasięg występowania niedźwiedzia brunatnego w Karpatach zostały poważnie ograniczone. Populacja została wówczas podzielona na większą subpopulację wschodniokarpacką i małą, izolowaną subpopulację w Karpatach Zachodnich, która pod koniec 1920 roku liczyła około 15-75 osobników. Ostatnie badania przeprowadzone przez Straka […]

Czytaj więcej

Projekt programu ochrony – uwagi

Na stronie internetowej http://gatunki.sggw.pl (w zakładce „Gatunki” -> „Niedźwiedź” -> „Pliki do pobrania”) dostępny jest projekt programu ochrony niedźwiedzia brunatnego w Polsce oraz prezentacja z seminarium podsumowującego. Zachęcamy do zapoznania się z projektem oraz kierowania uwag i komentarzy w terminie do 15 lutego 2012 r. na adres: Katedra Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt SGGW […]

Czytaj więcej