Projekt programu ochrony – uwagi

Na stronie internetowej http://gatunki.sggw.pl (w zakładce „Gatunki” -> „Niedźwiedź” -> „Pliki do pobrania”) dostępny jest projekt programu ochrony niedźwiedzia brunatnego w Polsce oraz prezentacja z seminarium podsumowującego. Zachęcamy do zapoznania się z projektem oraz kierowania uwag i komentarzy w terminie do 15 lutego 2012 r. na adres:

Katedra Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt SGGW
ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa
fax: 22 5936576
e-mail: krystyna_cielniak@sggw.pl; wanda_olech@sggw.pl

Uwagi zostaną przekazane na ręce Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, od którego zależeć będą dalsze losy programu.