Ema w rejonie Ostrawy

Niedźwiedzica Ema dociera do Czech

9 kwietnia 2019 r. niedźwiedzica o imieniu Ema została odłowiona i zaopatrzona w obrożę telemetryczną z nadajnikiem GPS w Beskidach morawsko-śląskich (region w pobliżu Ostrawy) w Czechach. Wydarzenie to było efektem współpracy pomiędzy naukowcami z Uniwersytetu Mendla w Brnie, organizacją „Friends of Earth Czech Republic” i naszym zespołem, zrealizowanym przy wsparciu Agencji Ochrony Przyrody Republiki Czeskiej. Najprawdopodobniej niedźwiedzica przywędrowała w okolice Ostrawy z Karpat Zachodnich, które są ostoją tego gatunku i miejscem stałego przebywania populacji niedźwiedzi. Zaobserwowano również, ze niedźwiedzica Ema gawrowała i przezimowała w Beskidach morawsko-śląskich.

Obecnie niedźwiedzica Ema jest zaopatrzona w obrożę telemetryczną z nadajnikiem GPS, co pozwoli naukowcom i służbom zajmującym się ochroną przyrody na śledzenie przemieszczania się zwierzęcia. Pozwoli to także na właściwą reakcję w sytuacji, gdyby zwierzę zanadto zbliżało się do osiedli ludzkich czy okolicznych wysypisk śmieci.

Przypadek niedźwiedzicy Emy jest szczególnie interesujący i niezwykle ważny dla zachowania całej karpackiej populacji gatunku. Zwykle to samce podejmują dalekie wędrówki, dlatego też obecność samicy na obszarze poza zasięgiem stałego występowania gatunku jest szczególnie istotne dla populacji. Utrzymanie łączności genetycznej pomiędzy lokalnymi populacjami niedźwiedzi ma kluczowe znaczenia dla zachowania gatunku w Europie.

 

Więcej informacji: https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097181328-udalosti/219411000100409/obsah/687327-odchyt-a-monitoring-medveda?fbclid=IwAR0CLHRWhv6E9RZ-tGczvKL34AVjEl0YsasvrG5G1Ft8VKXhkh0Oh1n5oeM