Nowe dokumenty IUCN SSC Bear Specialist Group’s Human-Bear Conflict Expert dotyczące „Podejścia do konfliktów pomiędzy ludźmi a niedźwiedziami” oraz „Zasady ograniczania konfliktów pomiędzy ludźmi a niedźwiedziami”.

Interakcje pomiędzy ludźmi i niedźwiedziami są powszechne i notuje się je w odniesieniu do wszystkich gatunków niedźwiedzi na całym świecie. Zdarza się, że sytuacje te mają charakter konfliktów i mają negatywne skutki czy to dla ludzi, czy dla niedźwiedzi. Eksperci stajają się jednak zrozumieć czym w  istocie jest konflikt pomiędzy ludźmi a niedźwiedziami. Czy możliwe jest uniknięcie tych konfliktów, a jeśli tak, to w jaki sposób? Zespół ekspertów ds. sytuacji konfliktowych pomiędzy ludźmi a niedźwiedziami z IUCN Bear Specialist Group opublikował właśnie dwa dokumenty zawierające wyczerpującą definicję tego, czym są konflikty i jakie są najpowszechniejsze metody zarządzania nimi. IUCN Species Survival Commission również zatwierdziła dokumenty dostępne na stronie http://www.globalbearconservation.org/topics/