Ema w rejonie Ostrawy

Niedźwiedzica Ema dociera do Czech

9 kwietnia 2019 r. niedźwiedzica o imieniu Ema została odłowiona i zaopatrzona w obrożę telemetryczną z nadajnikiem GPS w Beskidach morawsko-śląskich (region w pobliżu Ostrawy) w Czechach. Wydarzenie to było efektem współpracy pomiędzy naukowcami z Uniwersytetu Mendla w Brnie, organizacją „Friends of Earth Czech Republic” i naszym zespołem, zrealizowanym przy wsparciu […]

Czytaj więcej
Large carnivore long-distance dispersal events documented in Europe

Niedźwiedzie bez granic: przemieszczanie się drapieżników na dalekie dystanse w zdominowanych przez człowieka krajobrazach

Duże drapieżniki występujące na terenie Europy wciąż przemieszczają się na dalekie dystanse w zdominowanych przez ludzi, rozdrobnionych krajobrazach. Przykładem niech będzie niedźwiedź Iwo, który podróżował z Tatr na Ukrainę przez Słowację i którego […]

Czytaj więcej