fot. Nuria Selva

Chrońmy Bieszczady bardziej i lepiej

Obecny kryzys środowiskowy, klimatyczny i epidemiologiczny związany jest z przeludnieniem i nadmierną eksploatacją zasobów naturalnych. Jednym ze sposobów przeciwdziałania temu i ochrony nas samych, jest lepsza ochrona funkcjonujących ekosystemów. Bieszczady są jednym z obszarów, które zdecydowanie powinny być chronione w większym stopniu.

W nowej publikacji, przygotowanej przez Fundację Dziedzictwa Przyrodniczego, we współpracy z badaczkami z naszego Zespołu, Nurią Selvą i Agnieszką Sergiel, zawarto zestawienie walorów przyrodniczych otuliny Bieszczadzkiego Parku Narodowego, od porostów po duże drapieżniki. Monografia ta dostarcza wielu argumentów na rzecz powiększenia Bieszczadzkiego Parku Narodowego o ten obszar. W ostatnich latach w otulinie prowadzono intensywne wycinki, polowania, budowę dróg i sztuczne dokarmianie zwierząt, a obejmuje ona istotną część obszarów rozrodu niedźwiedzi brunatnych w polskich Karpatach Wschodnich. Nie ulega wątpliwości, że posiadanie większej ilości naturalnego pokarmu i mniej zakłóconych siedlisk, byłoby bardzo korzystne dla populacji niedźwiedzia. Przeczytaj więcej w rozdziale poświęconym dużym drapieżnikom.

Publikacja (w języku polskim) jest dostępna pod adresem https://www.przyrodnicze.org/wp-content/uploads/2020/10/Otulina_Bieszczadzkiego_Parku_Narodowego-www.pdf