The second recording of a bear in Białowieża Forest; recorded April 1, 2020 on the Belarusian side of the forest.

Powrót niedźwiedzi na niziny?

Zasięg niedźwiedzi brunatnych w Europie jest zwykle ograniczony do obszarów górskich. Niedawne obserwacje niedźwiedzia brunatnego, zarejestrowane przy pomocy fotopułapek w Puszczy Białowieskiej (czerwiec 2019 i kwiecień 2020) nasunęły ważne pytania o potencjalny powrót niedźwiedzi na europejskie niziny. Zespół autorów kierowany przez Toma Diserensa, we współpracy z Nurią Selva,  opublikował w czasopiśmie Global Ecology and Conservation wyniki analiz dotyczących następstw ekologicznych ewentualnego powrotu gatunku na europejskie niziny. Naturalna ekspansja gatunku pozwoliłaby na przywrócenie różnorodnych interakcji ekologicznych, w tym drapieżnictwa na ssaki kopytne, padlinożerstwo czy rozsiewanie nasion. Miałaby również znaczące konsekwencje dla zarządzających gatunkami i obszarami.

Dla zainteresowanych, artykuł dostępny tu:

Diserens TA, Churski M, Bubnicki JW, Stępniak K, Pekach A, Selva N, Kuijper DPJ. 2020. A dispersing bear in Białowieża Forest raises important ecological and conservation management questions for the central European lowlands. Global Ecology and Conservation https://doi.org/10.1016/j.gecco.2020.e01190