Propozycja zmiany metodyki monitoringu niedźwiedzia brunatnego

Zaproponowana przez Instytut Ochrony Przyrody PAN zmiana metodyki monitoringu niedźwiedzia brunatnego, w ramach monitoringu gatunków i siedlisk przyrodniczych Państwowego Monitoringu Środowiska, została udostępniona na stronie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska  (http://siedliska.gios.gov.pl/images/pliki_pdf/publikacje/pojedyncze_metodyki_dla_gat_zwierzat/niedzwiedz_brunatny_modyfikacja_metodyki.pdf).

Mamy nadzieję, że kolejny monitoring tego gatunku będzie się już odbywał zgodnie z wprowadzonymi zmianami. Oznacza to m.in. monitoring na rozszerzonych stanowiskach badawczych, bardziej odpowiednich do dokonania wiarygodnej oceny stanu zachowania siedlisk czy populacji, szacowanie liczebności wyłącznie za pomocą metod molekularnych i waloryzację parametru „liczebność” dla całego obszaru występowania niedźwiedzia brunatnego w Polsce.