źródło: dawsonillustrations.com

Zapobieganie konfliktom i kontrola drapieżników w „Carnivore Damage Prevention News”

Konflikty pomiędzy ludźmi a drapieżnikami, wynikające z faktu, że drapieżniki wyrządzają szkody, zdarzają się zarówno w ekosystemach morskich, jak i lądowych. Przykładem mogą być szkody wyrządzane przez niedźwiedzie w pasiekach, czy szkody wyrządzane przez foki zrywające sieci na morskich farmach rybnych. Ale jakie są podobieństwa i różnice między metodami zapobiegania szkodom czy metodom łagodzenia konfliktów w obu ekosystemach? Czy naukowcy i praktycy biorą pod uwagę dobrostan zwierząt podczas projektowania i wdrażania technik i metod zapobiegania szkodom? Czy zabijanie drapieżników morskich i lądowych, jako jedna z metod zapobiegania szkodom, może być właściwą opcją ograniczenia konfliktów?

Grupa badaczy zajmująca się badaniami nad ekologią i ochroną drapieżników morskich i lądowych współpracowała nad powyżej poruszonymi zagadnieniami, tak by opracować wszechstronne i etyczne zasady łagodzenia i zapobiegania konfliktom. Członek naszego zespołu, Carlos Bautista miał okazję dołączyć do grupy badawczej. Rezultatem pracy badaczy jest publikacja dostępna w najnowszym numerze „Carnivore Damage Prevention News”.

Zachęcamy do zapoznania się z publikacją Predator control on land and at sea