Joanna Macur, nowa doktorantka w zespole

Joanna jest absolwentką kierunku Genetyka i Biologia Eksperymentalna na Uniwersytecie Wrocławskim. Jej zainteresowania to przede wszystkim neurobiologia, neuroanatomia, fizjologia i genetyka ssaków. Współpracę z nami rozpoczęła w 2021 roku od pomocy w obrazowaniu preparatów mikroskopowych gruczołów nadnerczy i gonad niedźwiedzi brunatnych. W 2022 roku obyła staż w naszym zespole (Zespół badawczy Ekologii Integracyjnej i Stosowanej w Instytucie Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk w Krakowie), podczas którego zajmowała się między innymi zarządzaniem bazą prób biologicznych, ich przygotowywaniem do badań, obrazowaniem i dokumentacją wyników barwienia histologicznego i analiz immunohistochemicznych. Obecnie wykonuje prace laboratoryjne związane z projektem realizowanym przez IOP PAN we współpracy z Tatrzańskim Parkiem Narodowym pt. „Wpływ antropopauzy na faunę Tatrzańskiego Parku Narodowego”. Pracę doktorską będzie realizowała pod opieką dr hab. Agnieszki Sergiel. Najlepiej czuje się w laboratorium w białym fartuchu, jednak nie straszna jej „brudna” robota w terenie! Zaczyna się dla niej ciekawa przygoda i nie może się doczekać nowych wyzwań i pierwszych sukcesów w realizacji badań do doktoratu.

przez Agnieszka Sergiel