Oferta: Postdoc w projekcie WildINTEL

Postdoc w naszym zespole badawczym w Krakowie w zakresie sztucznej inteligencji, nauki obywatelskiej i monitoringu bioróżnorodności

Zapraszamy do aplikowania na stanowisko postdoc w zakresie projektu WildINTEL ,,Budowa skalowalnego systemu monitoringu dzikich zwierząt poprzez integrację fotoodłowów i sztucznej inteligencji z Kluczowymi Zmiennymi Bioróżnorodności” (2023/05/Y/NZ8/00104). Jest to 3-letni projekt w którym współpracują europejskie zespoły badawcze z Polski, Hiszpanii, Norwegii i Niemiec, finansowany w ramach wspólnego zaproszenia BiodivMon ogłoszonego przez BiodivERsA+.
Instytucje zaangażowane w projekt to Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk (koordynator projektu); the Centre for Advanced Studies in Physics, Mathematics and Computation, Faculty of Experimental Sciences, University of Huelva; the Department of Natural Resources and Environmental Health, University of South-Eastern Norway; the German Centre for Integrative Biodiversity Research (iDiv) Halle-Jena-Leipzig, Martin Luther University Halle-Wittenberg; GBIF Spain, Coordination Unit, Spanish National Research Council (CSIC); the Electrical Engineering and Computer Science (EECS)/ Computer Science and AI Laboratory (CSAIL) from the Massachusetts Institute of Technology (USA).

Więcej informacji w OFERCIE (EN).