Dokarmianie niedźwiedzi w Słowenii

W niektórych krajach niedźwiedzie są specjalnie dokarmiane w ramach gospodarowania ich populacją Ostatnie badania telemetryczne przeprowadzone w Słowenii na 33 niedźwiedziach pokazują, że celowe dokarmianie niedźwiedzi silnie wpływa na wykorzystanie przestrzeni przez te zwierzęta i nie zapobiega podchodzeniu niedźwiedzi do osad ludzkich. Wstępne wyniki sugerują, że zanęcanie nie jest skutecznym zabiegiem […]

Czytaj więcej

Aktualizacje programów ochrony

Zimowy numer kwartalnika Tatry wiele miejsca poświęca krajowym strategiom gospodarowania trzema gatunkami dużych drapieżników (niedźwiedź, wilk, ryś), dla których projekty programów ochrony zostały opracowane i zaprezentowane pod koniec 2011 roku w Warszawie. Nadesłane uwagi i komentarze zostały ostatecznie rozpatrzone, a nowe wersje programów ochrony pojawią się wkrótce i zostaną poddane procesowi konsultacji prowadzonemu przez […]

Czytaj więcej

O niedźwiedziowych warsztatach w Chrońmy Przyrodę Ojczystą

Jednym z narzędzi służących opracowaniu strategii zarządzania populacją niedźwiedzia brunatnego w Polsce były warsztaty przeprowadzone w trzech obszarach tematycznych: (1) monitoring populacji i rozwiązywanie sytuacji konfliktowych, (2) ochrona siedlisk, oraz (3) zarządzanie populacjami transgranicznymi. W szóstym zeszycie Chrońmy Przyrodę Ojczystą (listopad-grudzień 2011) autorzy podsumowują przebieg warsztatów […]

Czytaj więcej

Niedźwiedzie w Beskidzie Śląskim

Po latach nieobecności do Beskidu Śląskiego wróciły niedźwiedzie. Od kilku tygodni tropy dwóch osobników są widywane w dolinach górskich i na zboczach Skrzycznego. To, że niedźwiedzie są obserwowane na tym obszarze tak wczesną wiosną może sugerować, że tu gawrowały. Ślady ich obecności rejestrowane były w Beskidzie Śląskim już w ubiegłym roku. […]

Czytaj więcej

Już się obudziły!

Tegoroczna zima okazała się wyjątkowo śnieżna i mroźna, więc niedźwiedzie w polskiej części Karpat zimowały przez dłuższy okres. Jednak wiosna zawitała już kilka tygodni temu, a wraz z nią niedźwiedzie stały się aktywne. Jak zwykle jako pierwsze wybudziły się osobniki śpiące samotnie. W Bieszczadach tropy niedźwiedzi na śniegu widziane były pierwszego dnia marca, podczas […]

Czytaj więcej