O środkach ostrożności w badaniach i w obsłudze niedźwiedzi

Jak dotąd nie ma dowodów na zakażenie wirusem SARS-CoV-2 u niedźwiedzi. Niemniej jednak, podczas ich obsługi czy wykonywania badań związanych z koniecznością ich immobilizacji, należy wziąć pod uwagę możliwość przeniesienia infekcji przez ludzi. Może to mieć poważne skutki dla zdrowia […]

Czytaj więcej
Kasprowy Wierch
fot. Tomasz Zwijacz-Kozica

Niedźwiedzie w Tatrach odpoczywają od ludzi

Serdecznie polecamy artykuł o nowych badaniach prowadzonych przez nasz zespół wraz z kolegami z Tatrzańskiego Parku Narodowego w czasie ograniczeń wstępu do lasów i obszarów chronionych, wprowadzonych z powodu pandemii koronawirusa SARS-CoV-2.  Tomasz Zwijacz-Kozica i Agnieszka Sergiel, odpowiedzialna za laboratorium fizjologiczne w IOP PAN, wyjaśniają dlaczego warto zwrócić uwagę […]

Czytaj więcej

Co to jest „megafauna”?

„Megafauna” fascynowała ludzi od początku ludzkości, kiedy to duże zwierzęta, którymi się żywiliśmy, konkurowały z nami i zabijały nas, były malowane na ścianach jaskiń. Dziś wiemy również, że megafauna odgrywa kluczową i niezastępowalną rolę w ekosystemach. Międzynarodowy zespół naukowców, kierowany przez Marcosa Moleóna z Uniwersytetu w Granadzie przy udziale Nurii Selvy z naszego Instytutu, […]

Czytaj więcej

Drugie spotkanie uczestników projektu BearConnect

11 lutego w Instytucie Ochrony Przyrody PAN w Krakowie odbyło się drugie spotkanie uczestników projektu BearConnect. Ponad 40 badaczy z 17 europejskich krajów spotkało się i dyskutowało wstępne wyniki projektu, a także możliwości współpracy w przyszłości nad różnymi aspektami biologii i ekologii niedźwiedzi w Europie.

Czytaj więcej