fot. Nuria Selva

Chrońmy Bieszczady bardziej i lepiej

Obecny kryzys środowiskowy, klimatyczny i epidemiologiczny związany jest z przeludnieniem i nadmierną eksploatacją zasobów naturalnych. Jednym ze sposobów przeciwdziałania temu i ochrony nas samych, jest lepsza ochrona funkcjonujących ekosystemów. Bieszczady są jednym z obszarów, które zdecydowanie powinny być chronione w większym stopniu. W nowej publikacji, przygotowanej przez Fundację Dziedzictwa Przyrodniczego, we […]

Czytaj więcej

Propozycja zmiany metodyki monitoringu niedźwiedzia brunatnego

Zaproponowana przez Instytut Ochrony Przyrody PAN zmiana metodyki monitoringu niedźwiedzia brunatnego, w ramach monitoringu gatunków i siedlisk przyrodniczych Państwowego Monitoringu Środowiska, została udostępniona na stronie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska  (http://siedliska.gios.gov.pl/images/pliki_pdf/publikacje/pojedyncze_metodyki_dla_gat_zwierzat/niedzwiedz_brunatny_modyfikacja_metodyki.pdf). Mamy nadzieję, że kolejny monitoring tego gatunku będzie się już odbywał zgodnie z wprowadzonymi zmianami. Oznacza to m.in. monitoring […]

Czytaj więcej
The second recording of a bear in Białowieża Forest; recorded April 1, 2020 on the Belarusian side of the forest.

Powrót niedźwiedzi na niziny?

Zasięg niedźwiedzi brunatnych w Europie jest zwykle ograniczony do obszarów górskich. Niedawne obserwacje niedźwiedzia brunatnego, zarejestrowane przy pomocy fotopułapek w Puszczy Białowieskiej (czerwiec 2019 i kwiecień 2020) nasunęły ważne pytania o potencjalny powrót niedźwiedzi na europejskie niziny. Zespół autorów kierowany przez Toma Diserensa, we współpracy z Nurią Selva,  opublikował w czasopiśmie […]

Czytaj więcej

Niedźwiedzie (i my) potrzebujemy więcej lasów

Nowa unijna strategia ochrony różnorodności biologicznej planuje zwiększenie ilości, jakości i odporności lasów Unii Europejskiej. Proponowane działania są jednak zbyt schematyczne i uproszczone. Polecamy list autorstwa Nurii Selvy i współautorów, opublikowany w czasopiśmie Science „Misguided forest action in EU Biodiversity Strategy”. Polecamy również przygotowany przez Autorów […]

Czytaj więcej