Nowy gość w naszym zespole

Witamy Manuela Díaz Fernándeza, który odbywa 3-miesięczny staż w Instytucie Ochrony Przyrody PAN. Manu jest doktorantem w Estación Biológica de Doñana (EBD-CSIC) w Sewilli, Hiszpanii. Jego zainteresowania badawcze dotyczą ekologii i zachowania dużych drapieżników oraz ich interakcji z ludźmi. W swoim doktoracie skupia się na badaniu, w jaki sposób mała, kantabryjska populacja […]

Czytaj więcej
Niezabezpieczona pasieka uszkodzona przez niedźwiedzia brunatnego w polskich Karpatach.

Z kosmosu widać kiedy niedźwiedzie zniszczą pasieki – nowa publikacja!

Nowe badanie wykazało, że zdjęcia satelitarne pomagają przewidzieć, kiedy niedźwiedzie będą miały mało pożywienia w lesie – moment, gdy ryzyko ataków niedźwiedzi na pasieki osiąga szczyt. W latach niedoboru pożywienia niedźwiedzie mogą zaatakować nawet 13 razy więcej pasiek niż w latach kiedy pożywienia w lesie […]

Czytaj więcej

Gratulacje dla dra Carlosa Bautisty z okazji obrony pracy doktorskiej!

Na ostatnim posiedzeniu Rady Naukowej Instytutu Ochrony Przyrody Carlos Bautista obronił swój doktorat! W  swojej pracy dokonał oceny naturalnych i antropogennych czynników mających wpływ na powstawanie czy istnienie konfliktów pomiędzy ludźmi a dziką przyrodą. Carlos badał m.in. w jaki sposób programy kompensacyjne (tj. odszkodowania za […]

Czytaj więcej
fot. Robert Gatzka

Ochrona gawr w sądzie

Sąd Okręgowy w Krośnie przychylił się̨ do wniosku Fundacji Dziedzictwo Przyrodnicze o wstrzymanie planowanej wycinki w jednym z wydzieleń w Nadleśnictwie Lutowiska, w którym są zlokalizowane potencjalne i aktywne gawry niedźwiedzi. Fundacja złożyła pozew przeciwko Nadleśnictwu Lutowiska wraz z wnioskiem o tzw. zabezpieczenie, co w tym przypadku oznacza wstrzymanie wycinki w wydzieleniu, […]

Czytaj więcej
Ryc. 1. Gotowość do podróży (km) przez respondentów nastawionych pozytywnie (kolor zielony) i negatywnie (kolor szary) wobec dużych drapieżników w Polsce i Norwegii. Wskazuje ona odległość, jaką byliby gotowi pokonać, aby odwiedzić las z dużym drapieżnikiem lub aby go uniknąć. Wykresy kołowe wskazują udział obu klas respondentów dla każdego kraju.

Dzikie lasy z dużymi drapieżnikami są bardziej atrakcyjne

Na zatłoczonej planecie poczucie dzikości staje się coraz ważniejsze dla wypoczynku ludzi. Nowe badanie pokazuje, że dwie trzecie odwiedzających lasy w Polsce (68%) i Norwegii (66%) woli stare, naturalne lasy zamieszkane przez duże drapieżniki. 

Czytaj więcej