The second recording of a bear in Białowieża Forest; recorded April 1, 2020 on the Belarusian side of the forest.

Powrót niedźwiedzi na niziny?

Zasięg niedźwiedzi brunatnych w Europie jest zwykle ograniczony do obszarów górskich. Niedawne obserwacje niedźwiedzia brunatnego, zarejestrowane przy pomocy fotopułapek w Puszczy Białowieskiej (czerwiec 2019 i kwiecień 2020) nasunęły ważne pytania o potencjalny powrót niedźwiedzi na europejskie niziny. Zespół autorów kierowany przez Toma Diserensa, we współpracy z Nurią Selva,  opublikował w czasopiśmie […]

Czytaj więcej

Niedźwiedzie (i my) potrzebujemy więcej lasów

Nowa unijna strategia ochrony różnorodności biologicznej planuje zwiększenie ilości, jakości i odporności lasów Unii Europejskiej. Proponowane działania są jednak zbyt schematyczne i uproszczone. Polecamy list autorstwa Nurii Selvy i współautorów, opublikowany w czasopiśmie Science „Misguided forest action in EU Biodiversity Strategy”. Polecamy również przygotowany przez Autorów […]

Czytaj więcej

O środkach ostrożności w badaniach i w obsłudze niedźwiedzi

Jak dotąd nie ma dowodów na zakażenie wirusem SARS-CoV-2 u niedźwiedzi. Niemniej jednak, podczas ich obsługi czy wykonywania badań związanych z koniecznością ich immobilizacji, należy wziąć pod uwagę możliwość przeniesienia infekcji przez ludzi. Może to mieć poważne skutki dla zdrowia […]

Czytaj więcej
Kasprowy Wierch
fot. Tomasz Zwijacz-Kozica

Niedźwiedzie w Tatrach odpoczywają od ludzi

Serdecznie polecamy artykuł o nowych badaniach prowadzonych przez nasz zespół wraz z kolegami z Tatrzańskiego Parku Narodowego w czasie ograniczeń wstępu do lasów i obszarów chronionych, wprowadzonych z powodu pandemii koronawirusa SARS-CoV-2.  Tomasz Zwijacz-Kozica i Agnieszka Sergiel, odpowiedzialna za laboratorium fizjologiczne w IOP PAN, wyjaśniają dlaczego warto zwrócić uwagę […]

Czytaj więcej