ViviLnk

Niedźwiedzie i drogi

Duże drapieżniki są znane z tego że zmieniają swoją aktywności w zależności od relacji z ludźmi. Najprostszym sposobem na uniknięcie kontaktów z ludźmi jest prowadzenie bardziej nocnego trybu życia. Tak więc, ich „nocne życie” staje się tym bardziej intensywne im większa jest działalność człowieka na danym obszarze. Biorąc pod uwagę, że infrastruktura drogowa jest […]

Czytaj więcej

Hugo rozpoczyna sezon

W ramach porozumienie między IOP PAN i TPN rozpoczęliśmy obrożowanie niedźwiedzi do badań naukowych mających dać odpowiedź jaki jest wpływ zmian klimatycznych na życie niedźwiedzi. Pierwszy osobnik odłowiony został w ostatnich godzinach marca w Tatrach. Był to bardzo duży, bo ważący aż 220 kg samiec. Niespełna 2 godziny po północy, już 1 kwietnia, Hugo (bo […]

Czytaj więcej

Nowa publikacja

Zachęcamy do zapoznania się z najnowszą publikacją naszego zespołu. Artykuł pt. „Unforeseen effects of supplementary feeding: ungulate baiting sites as hotspots for ground-nest predation”, opublikowany w czasopiśmie PLOS ONE, prezentuje wyniki badań nad wpływem dokarmiania zwierzyny na lęgi ptaków zakładających gniazda na ziemi. Wyniki tych badań mogą mieć znaczenie dla ochrony cietrzewia i głuszca, kuraków leśnych zagrożonych […]

Czytaj więcej

Projekt GLOBE – Konkurs na stanowisko adiunkta

Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie, w ramach projektu GLOBE (POL NOR/198352/85/2013) „Global climate change and its impact on brown bear populations: Predicting trends and identifying management priorities”, zatrudni na stanowisku adiunkta, pracownika naukowego posiadającego stopień naukowy doktora w dyscyplinie biologia, do realizacji badań dotyczących wpływu czynników klimatycznych i antropogenicznych na […]

Czytaj więcej

Ogłoszenie o konkursie

Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie zaprasza do składania aplikacji na dwa stanowiska asystentów naukowych w ramach projektu pt. „Rozpoznanie czynników ekologicznych determinujących występowanie szkód powodowanych przez niedźwiedzie brunatne (Ursus arctos) na poziomie biogeograficznym, populacyjnym i osobniczym: ekologia konfliktu w relacji człowiek-dzikie zwierzęta”. Więcej informacji TUTAJ oraz na stronie www.iop.krakow.pl.

Czytaj więcej