A bear family (female with young) feeding in winter at an ungulate feeding site in Bieszczady Mountains in the northeastern Carpathians (SE Poland) (© IOP PAN)
Samica z młodymi żerująca na miejscu dokarmiania zwierząt kopytnych zimą w Bieszczadach. (© Instytut Ochrony Przyrody PAN)

Dokarmianie jeleniowatych zmienia styl życia niedźwiedzi brunatnych

Nigdy w przeszłości ludzie nie dostarczali dzikim zwierzętom takiej ilości pokarmu. Dokarmianie jest bardzo rozpowszechnione, mimo że jest niekoniecznie dobre dla zwierząt i ekosystemów. Wyniki najnowszych badań wskazują, że dokarmianie jeleniowatych może mieć niezamierzone konsekwencje. Praktyka ta nie tylko wpływa na zachowanie tych zwierząt, ale też zaburza trasy przemieszczania się niedźwiedzi brunatnych, które coraz częściej systematycznie odwiedzają miejsca dokarmiania zwierząt kopytnych. Naukowcy zwracają uwagę na konsekwencje dokarmiania i konieczność poddania tej praktyki ponownej krytycznej ocenie.

Czytaj więcej
Danka z młodymi w Zakopanem

Nie dokarmiaj niedźwiedzi!

Tatrzańskie niedźwiedzie żyją bardzo blisko ludzi. Czasem jednak podchodzą zdecydowanie za blisko. Niedźwiedzica „Danka” wraz z trójką swoich młodych próbuje korzystać z resztek jedzenia z niezabezpieczonych śmietników. Filip Zięba z Tatrzańskiego Parku Narodowego i Nuria Selva z Instytutu Ochrony Przyrody PAN w Krakowie wzięli udział w materiale filmowym przygotowanym przez red. Renatę Kijowską dla […]

Czytaj więcej
Ślady łap dorosłej samicy

Strona internetowa Carpathian Brown Bear Project była przez ostatni czas nieco uśpiona. Nie oznacza to oczywiście, że zespół CBBP hibernował! Bardzo intensywnie zaangażowaliśmy się w realizację projektów GLOBE , BearDamages oraz nowego projektu BearConnect.  Już niedługo poinformujemy o nowych publikacjach i naszych aktualnych działaniach.

Czytaj więcej

Niezwykła wędrówka Iwa na południe

Zaledwie tygodnia potrzebował Iwo, zaobrożowany w Polsce pięcioletni samiec niedźwiedzia brunatnego, aby przebyć całą Słowację i dotrzeć na Węgry. Iwo został odłowiony w Tatrzańskim Parku Narodowym w zeszłym roku.  Pracownicy Tatrzańskiego Parku Narodowego oraz naukowcy z Instytutu Ochrony Przyrody PAN w Krakowie założyli mu obrożę z […]

Czytaj więcej
Fot. Juliusz Ćwieluch

Ryzykowne dokarmianie

W najnowszym numerze “Świata Nauki”, polskim wydaniu miesięcznika Scientific American, dr Robert Mysłajek pisze o naszym artykule dotyczącym pośrednich i nieoczekiwanych efektów dokarmiania ssaków kopytnych. Ta praktyka łowiecka wpływa na wiele gatunków, także spoza grupy, dla której wykładana jest karma. Może być szczególnie niebezpieczna dla gniazdujących na ziemi ptaków, takich jak kurowate. Nasze badania wykazały, że w […]

Czytaj więcej