O zmysłach niedźwiedzi w „Encyclopedia of Animal Cognition and Behavior”

Nasza koleżanka, dr Agnieszka Sergiel wzięła udział w międzynarodowym przedsięwzięciu pt. Encyclopedia of Animal Cognition and Behavior wydawnictwa Springer, w części dotyczącej zmysłów niedźwiedzi, będącym tzw. „żyjącą” publikacją (będzie ona aktualizowana wraz z postępem wiedzy). Zachęcamy do przeszukiwania tego ciągle rozwijającego się […]

Czytaj więcej

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych w Krakowie

Informujemy o utworzeniu w Krakowie Szkoły Doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych, która rozpocznie swoją działalność 1 października 2019 roku. Szkołę prowadzą Instytuty Polskiej Akademii Nauk: Instytut Botaniki im. Władysława Szafera (jednostka koordynująca), Instytut Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego, Instytut Ochrony Przyrody, Instytut Systematyki […]

Czytaj więcej

Nowa publikacja dotycząca ataków niedźwiedzi na ludzi

Spotkania z niedźwiedziami brunatnymi zagrażające życiu i zdrowiu ludzi są rzadkie i w większości przypadków nie kończą się śmiercią człowieka. Jest to główny wniosek  artykułu opublikowanego dziś w czasopiśmie “Scientific Reports”, w którym autorzy przeanalizowali ponad 600 ataków niedźwiedzi na ludzi, które wydarzyły się w […]

Czytaj więcej