Nowa publikacja

Zachęcamy do zapoznania się z najnowszą publikacją naszego zespołu. Artykuł pt. „Unforeseen effects of supplementary feeding: ungulate baiting sites as hotspots for ground-nest predation”, opublikowany w czasopiśmie PLOS ONE, prezentuje wyniki badań nad wpływem dokarmiania zwierzyny na lęgi ptaków zakładających gniazda na ziemi. Wyniki tych badań mogą mieć znaczenie dla ochrony cietrzewia i głuszca, kuraków leśnych zagrożonych […]

Czytaj więcej

Projekt GLOBE – Konkurs na stanowisko adiunkta

Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie, w ramach projektu GLOBE (POL NOR/198352/85/2013) „Global climate change and its impact on brown bear populations: Predicting trends and identifying management priorities”, zatrudni na stanowisku adiunkta, pracownika naukowego posiadającego stopień naukowy doktora w dyscyplinie biologia, do realizacji badań dotyczących wpływu czynników klimatycznych i antropogenicznych na […]

Czytaj więcej

Ogłoszenie o konkursie

Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie zaprasza do składania aplikacji na dwa stanowiska asystentów naukowych w ramach projektu pt. „Rozpoznanie czynników ekologicznych determinujących występowanie szkód powodowanych przez niedźwiedzie brunatne (Ursus arctos) na poziomie biogeograficznym, populacyjnym i osobniczym: ekologia konfliktu w relacji człowiek-dzikie zwierzęta”. Więcej informacji TUTAJ oraz na stronie www.iop.krakow.pl.

Czytaj więcej

Szkody powodowane przez niedźwiedzie w Karpatach Ukraińskich

Spośród wszystkich krajów karpackich Ukraina jest jedynym bez systemu kompensacji szkód wyrządzonych przez niedźwiedzie brunatne. To poniekąd prowadzi do ograniczonej wiedzy na temat konfliktów na linii człowiek – niedźwiedź w Karpatach Ukraińskich. Dzięki programowi grantowemu „Experience and Exchange”  organizacji  IBA oraz gościnności i pomocy naszych ukraińskich […]

Czytaj więcej

Leśna oaza

Woda jest bezcennym zasobem, zwłaszcza podczas upałów. Niedźwiedzie brunatne są szczególnie wrażliwe na wysoką temperaturę i często odpoczywają w czasie najgorętszych godzin dnia. A ponadto uwielbiają kąpiele. Jeziorka bobrowe wydają się być całkiem atrakcyjnym basenem. Rejestrowaliśmy takie „kąpielowe wycieczki” do jeziorek bobrowych, gdy prowadziliśmy badania telemetryczne bieszczadzkich niedźwiedzi. Bardzo ciekawe nagranie zostało niedawno opublikowane na […]

Czytaj więcej