Ryc. 1. Gotowość do podróży (km) przez respondentów nastawionych pozytywnie (kolor zielony) i negatywnie (kolor szary) wobec dużych drapieżników w Polsce i Norwegii. Wskazuje ona odległość, jaką byliby gotowi pokonać, aby odwiedzić las z dużym drapieżnikiem lub aby go uniknąć. Wykresy kołowe wskazują udział obu klas respondentów dla każdego kraju.

Dzikie lasy z dużymi drapieżnikami są bardziej atrakcyjne

Na zatłoczonej planecie poczucie dzikości staje się coraz ważniejsze dla wypoczynku ludzi. Nowe badanie pokazuje, że dwie trzecie odwiedzających lasy w Polsce (68%) i Norwegii (66%) woli stare, naturalne lasy zamieszkane przez duże drapieżniki. 

Czytaj więcej

Ekspedycja borówkowa w roku 2022

To już czwarty sezon terenowy wieloletnich badań nad kiełkowaniem borówki z odchodów zwierząt i ich przeżywalnością. Nasze badania realizujemy w Tatrzańskim Parku Narodowym, gdzie owoce borówki wydają się być kluczowym pokarmem dla wielu gatunków zwierząt. W 2018 roku zaczęliśmy znakować odnalezione odchody niedźwiedzi brunatnych, średnich drapieżników i ptaków, zawierające nasiona borówki. Od […]

Czytaj więcej
Badanie histologiczne gruczołów rozrodczych niedźwiedzi na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu w Zagrzebiu, Chorwacja (fot. Jumpei Tomiyasu)

Spotkanie współpracowników projektu w Zagrzebiu

W trakcie pierwszego sezonu pobierania prób (wiosną 2022 roku), skorzystaliśmy z możliwości spotkania z naszymi współpracownikami z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu w Zagrzebiu. Próby jąder pobrane w ramach poprzedniego projektu konsultowaliśmy z patologami weterynaryjnymi, a dr Ghulam Nabi miał okazję zapoznać się z metodami analiz histologicznych. Mamy nadzieję na […]

Czytaj więcej

Projekt dotyczący ukraińskich niedźwiedzi jest kontynuowany

Teresa Berezowska-Cnota z naszego zespołu wraz ze Svitlaną Kudrenko z Frankfurckiego Towarzystwa Zoologicznego po raz drugi zostały laureatkami Research and Conservation Grants, ufundowanego przez International Association for Bear Research and Management. Celem projektu jest przeprowadzenie pierwszego systematycznego monitoringu genetycznego niedźwiedzi brunatnych na terenie Karpat Ukraińskich i […]

Czytaj więcej